ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୂଚନା : ୧୯ ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ୫ଟା ୪୫ ଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୧୯ ତାରିଖ ରାତିରେ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୨୦ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୂଚନା: ୧୯ ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ୫ଟା ୪୫ ଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୧୯ ତାରିଖ ରାତିରେ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୨୦ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *