ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆଦିତ୍ୟ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସଂପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ନୋଟା ବିକଳ୍ପ ରହିବ; ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମେୟର ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ୨ଟି ଇଭିଏମ୍ ରହିବ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ମେୟର ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ୨ଟି ଇଭିଏମ୍ ରହିବ

ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆଦିତ୍ୟ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସଂପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ନୋଟା ବିକଳ୍ପ ରହିବ; ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମେୟର ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ୨ଟି ଇଭିଏମ୍ ରହିବ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ମେୟର ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ୨ଟି ଇଭିଏମ୍ ରହିବ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *