ପ୍ରଫେସର ଭି.କେ. ତିଓ୍ବାରୀଙ୍କୁ IIT ଭୁବନେଶ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ । ଖଡ଼ଗପୁର IIT ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିବେ । ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ ତିୱାରୀ |

ପ୍ରଫେସର ଭି.କେ. ତିଓ୍ବାରୀଙ୍କୁ IIT ଭୁବନେଶ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ । ଖଡ଼ଗପୁର IIT ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିବେ । ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ ତିୱାରୀ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *