ରେଳ ବିଭାଗର ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ସାକ୍ଷୀ ମଲିକ, ବିନେଶ ଫୋଗଟ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ; କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ

ରେଳ ବିଭାଗର ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ସାକ୍ଷୀ ମଲିକ, ବିନେଶ ଫୋଗଟ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ; କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *