କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୁଇନ୍ସ ବାଟନ ରିଲେ | କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଵାଗତ | ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମିଂହାମରେ ୨୦୨୨ କମନ ୱେଲଥ ଗେମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ | ଏଥିପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୁଇନ୍ସ ବାଟନ ରିଲେ | କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଵାଗତ | ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମିଂହାମରେ ୨୦୨୨ କମନ ୱେଲଥ ଗେମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ | ଏଥିପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *