ଭୁବନେଶ୍ବର ଧଉଳି ଥାନାର ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ | ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ ଅଭିଯୋଗରେ ହାବିଲଦାର ସଦାଶିବ ସ୍ଵାଇଁ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଟକ |ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେଇ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ |

ଭୁବନେଶ୍ବର ଧଉଳି ଥାନାର ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ | ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ ଅଭିଯୋଗରେ ହାବିଲଦାର ସଦାଶିବ ସ୍ଵାଇଁ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଟକ |
ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେଇ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *