ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ | କାଳିଆଣି ଓ ପିଠାବଟା ଫାଟକ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ | ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ଜୁନ୍‌ ୧୫ରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟ |

ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ | କାଳିଆଣି ଓ ପିଠାବଟା ଫାଟକ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ | ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ଜୁନ୍‌ ୧୫ରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *