ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୨ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲର ସମୟ ସୀମା ନଭେମ୍ବର ୫କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏନ୍‌ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା।

ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୨ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲର ସମୟ ସୀମା ନଭେମ୍ବର ୫କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନ୍‌ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *