ଓମିକ୍ରନ୍ ରିସ୍କ ଦେଶରୁ ଏଯାଏ ୩୮୦ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି, ଗତ ୨୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୨୪ ଜଣ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ୧୫୬ ଜଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ୭ଦିନ ହୋମ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି : ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର

ଓମିକ୍ରନ୍ ରିସ୍କ ଦେଶରୁ ଏଯାଏ ୩୮୦ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି, ଗତ ୨୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୨୪ ଜଣ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ୧୫୬ ଜଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ୭ଦିନ ହୋମ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି : ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *