ଆର୍ମି ଆଭିଏସନ୍ କପସ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଚାଳକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଭିଳାଷା ବାରାକ | ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆର୍ମି ଆଭିଏସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଭେଟେଡ ୱିଙ୍ଗ୍ସର ୩୬ଜଣ ଆର୍ମି ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ଅଭିଳାଷାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଛି ।

ଆର୍ମି ଆଭିଏସନ୍ କପସ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଚାଳକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଭିଳାଷା ବାରାକ | ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆର୍ମି ଆଭିଏସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଭେଟେଡ ୱିଙ୍ଗ୍ସର ୩୬ଜଣ ଆର୍ମି ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ଅଭିଳାଷାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଛି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *