ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିପାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପୁନର୍ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର | ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବଦଳିପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏନେଇ ସଂକେତ ଦଲେ DMET ରମାରମଣ ମହାନ୍ତି|

ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିପାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପୁନର୍ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର | ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବଦଳିପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏନେଇ ସଂକେତ ଦଲେ DMET ରମାରମଣ ମହାନ୍ତି|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *