ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନରେ ପିନାକ-ER ଲଞ୍ଚର୍‌ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ | ପିନାକ-ER ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ପିନାକର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ, DRDO ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିନାକ-ERରେ ପିନାକର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି |ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଲ୍‌ଟି ବ୍ୟାରେଲ ରକେଟ ଲଞ୍ଚର ପିନାକ-ER

ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନରେ ପିନାକ-ER ଲଞ୍ଚର୍‌ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ | ପିନାକ-ER ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ପିନାକର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ, DRDO ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିନାକ-ERରେ ପିନାକର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି |ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଲ୍‌ଟି ବ୍ୟାରେଲ ରକେଟ ଲଞ୍ଚର ପିନାକ-ER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *