ମଣିପୁରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୨୮ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଆହତ, ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର-ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ହିଂସା, ସେନା ବାରିକେଡ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସିଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ, ୩୦ ହଜାର ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼

ଇମ୍ଫାଲ : ମଣିପୁରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୨୮ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଆହତ, ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର-ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ହିଂସା, ସେନା ବାରିକେଡ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସିଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ, ୩୦ ହଜାର ଭିଡ଼କୁ

Read more