ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗାଡିରେ ମାଇକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତହସିଲଦାର । ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଗାଡି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ BDO , ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତି ଦେବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚବଙ୍କ ଚିଠି |

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗାଡିରେ ମାଇକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତହସିଲଦାର । ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଗାଡି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ BDO , ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତି ଦେବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚବଙ୍କ ଚିଠି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *