ପାହାଡ଼ ଧସିବାରୁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ | ତାଳଚେର-ସମ୍ବଲପୁର ରେଳପଥର ବଇଣ୍ଡାରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ସାମ୍ନାରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼ ।

ପାହାଡ଼ ଧସିବାରୁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ | ତାଳଚେର-ସମ୍ବଲପୁର ରେଳପଥର ବଇଣ୍ଡାରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ସାମ୍ନାରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *