ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ଗଡ଼ ମାଣିକପୁର ସୁବୁଦ୍ଧିପଲି ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା| ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର |

ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ଗଡ଼ ମାଣିକପୁର ସୁବୁଦ୍ଧିପଲି ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା| ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *