ବଣାଇ ସହର ଭିତରେ ପଶିଲେ ୨ଟି ଦନ୍ତା, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନର୍ସରୀ ଭିତରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ୮ ଦିନ ହେଲା ଏହି ୨ ଦନ୍ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ପାଇଁ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *