ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମ୍ପାବତ୍‌ରେ ସୁଖିଡାଙ୍ଗ ରୀତା ସାହିବ ରୋଡ୍‌ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ; ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ୧୧ ମୃତ, ୨ ଆହତ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମ୍ପାବତ୍‌ରେ ସୁଖିଡାଙ୍ଗ ରୀତା ସାହିବ ରୋଡ୍‌ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ; ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ୧୧ ମୃତ, ୨ ଆହତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *