ଖଡ଼ଗପୁର IIT ୬୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। IIT ଖଡ଼ଗପୁର ସର୍ବଦା ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇଛି |

ଖଡ଼ଗପୁର IIT ୬୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। IIT ଖଡ଼ଗପୁର ସର୍ବଦା ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇଛି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *