ରାୟଗଡ଼ାର ନୂଆପଡ଼ାରେ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶିର କୁମାର ସେମିଳିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜଲାନ୍ସ ରେଡ୍ । ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ , କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ।

ରାୟଗଡ଼ାର ନୂଆପଡ଼ାରେ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶିର କୁମାର ସେମିଳିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜଲାନ୍ସ ରେଡ୍ । ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ , କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *