ରାଜ୍ୟରେ କାଲିଠୁ ଲାଗୁ ହେବନି ଭିଏଲ୍‌ଟିଡି ଓ ପାନିକ ବଟନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଡିଭାଇସ୍ ନଥିବାରୁ ଅବଧି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଟିଏ୍‌ର ସୁପାରିସ୍। ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସ୍‌ଟିଏ ଯୁଗ୍ମ କମିସନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ।

ରାଜ୍ୟରେ କାଲିଠୁ ଲାଗୁ ହେବନି ଭିଏଲ୍‌ଟିଡି ଓ ପାନିକ ବଟନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଡିଭାଇସ୍ ନଥିବାରୁ ଅବଧି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଟିଏ୍‌ର ସୁପାରିସ୍। ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସ୍‌ଟିଏ ଯୁଗ୍ମ କମିସନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *