ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଲାଇନ୍‌ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ପର୍ସରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା

ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଲାଇନ୍‌ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ପର୍ସରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *