ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରାତିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍‌ ସେଲିବ୍ରେସନ ମନା | ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କ୍ଲବ‌, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି । କେବଳ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିବାହ ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁମତି । ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦେଶ ।

ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରାତିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍‌ ସେଲିବ୍ରେସନ ମନା | ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କ୍ଲବ‌, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି । କେବଳ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିବାହ ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁମତି । ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦେଶ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *