କ୍ରିକେଟରୁ ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା, କ୍ରିକେଟର ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ହରଭଜନ । ୨୩ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ କହିଲେ ହରଭଜନ । ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ମୋତେ କ୍ରିକେଟରୁ ମିଳିଛି|

କ୍ରିକେଟରୁ ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା, କ୍ରିକେଟର ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ହରଭଜନ । ୨୩ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ କହିଲେ ହରଭଜନ । ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ମୋତେ କ୍ରିକେଟରୁ ମିଳିଛି|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *