ଆସନ୍ତାକାଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର । SOP ଅନୁଯାୟୀ ଭୋର ୫ଟା ୩୦ରୁ ରାତି ସାଢେ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର । ଡିସେମ୍ବର ୨୬, ୩୧ ଓ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨ ତାରିଖ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର

ଆସନ୍ତାକାଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର । SOP ଅନୁଯାୟୀ ଭୋର ୫ଟା ୩୦ରୁ ରାତି ସାଢେ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର । ଡିସେମ୍ବର ୨୬, ୩୧ ଓ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨ ତାରିଖ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *