ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ୧୧ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକ ଘୋଷଣା | ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ୧୧ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକ ଘୋଷଣା | ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *