ଯୋଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଜାରି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା; ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ଆଶଙ୍କାରେ ସହରରେ ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି ; ୮ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ; ସମଗ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ

କେନ୍ଦୁଝର:ଯୋଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଜାରି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା; ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ଆଶଙ୍କାରେ ସହରରେ ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି ; ୮ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ; ସମଗ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *