ଓଡ଼ିଶାକୁ ଷ୍ଟଡି ଟୁରରେ ଆସିଛନ୍ତି ୧୮୧ IAS ପ୍ରୋବେସନର | ରୟାଲ ଭୁଟାନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ୨ ପ୍ରୋବେସନର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ | ରାଧିକା ରସ୍ତୋଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ୪ ଦିନିଆ ଟୁରରେ ଆସିଛନ୍ତି | ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ |

ଓଡ଼ିଶାକୁ ଷ୍ଟଡି ଟୁରରେ ଆସିଛନ୍ତି ୧୮୧ IAS ପ୍ରୋବେସନର | ରୟାଲ ଭୁଟାନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ୨ ପ୍ରୋବେସନର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ | ରାଧିକା ରସ୍ତୋଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ୪ ଦିନିଆ ଟୁରରେ ଆସିଛନ୍ତି | ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *