ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ରୁ ଜାନୁଆରି ୨ ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ବର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟାରିଅମ | ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ A.P.J. ଅବଦୁଲ କାଲାମ ପ୍ଲାନେଟରିଅମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ |

ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ରୁ ଜାନୁଆରି ୨ ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ବର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟାରିଅମ | ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ A.P.J. ଅବଦୁଲ କାଲାମ ପ୍ଲାନେଟରିଅମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *