ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 23 ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ | 17 ଜଣ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା, ୟୁକେ ଓ ଦୁବାଇରୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା,ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 37କୁ ବୃଦ୍ଧି |

ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 23 ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ | 17 ଜଣ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା, ୟୁକେ ଓ ଦୁବାଇରୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା,ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 37କୁ ବୃଦ୍ଧି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *