ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା, ମୋଟ ୧୧ ଶହ ୪୫ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୩ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ

ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା, ମୋଟ ୧୧ ଶହ ୪୫ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୩ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *