ବିଜେଡିର ଆଉ ୩ ନେତା ମିଡିଆ ପାନେଲିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ, ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ଲୋରା ମହାପାତ୍ର ମିଡିଆ ପାନେଲିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ । ସ୍ବାଗତିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବି ମିଡିଆ ପାନେଲିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ବିଜେଡି, BJD ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟାପାର ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସୂଚନା ।

ବିଜେଡିର ଆଉ ୩ ନେତା ମିଡିଆ ପାନେଲିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ, ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ଲୋରା ମହାପାତ୍ର ମିଡିଆ ପାନେଲିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ । ସ୍ବାଗତିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବି ମିଡିଆ ପାନେଲିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ବିଜେଡି, BJD ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟାପାର ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସୂଚନା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *