କାଲି ଦିନ ୧୦ଟାରେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସିବ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ‘INDIA’ର ବୈଠକ | ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା

କାଲି ଦିନ ୧୦ଟାରେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସିବ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ‘INDIA’ର ବୈଠକ | ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *