ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ କରି ଯୁକ୍ତ ୩ ଛାତ୍ର ଗିରଫ | ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ | ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ପରେ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ | ନବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଏତଲା ଆଧାରରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଗିରଫ |

ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ କରି ଯୁକ୍ତ ୩ ଛାତ୍ର ଗିରଫ | ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ | ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ପରେ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ | ନବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଏତଲା ଆଧାରରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଗିରଫ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *