ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ 5T ସଚିବ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛା ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ 5T ସଚିବ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *