ଢେଙ୍କାନାଳରେ CBI ର ୮ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ; ଟାଉନ ଥାନା କଲୋନୀ ସାହିରେ ରେଡ୍‌ ବେଳେ ମାଡ଼, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରେ ରେଡ୍‌ ବେଳେ ମାଡ଼, ସକାଳ ୭ଟାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜେରା କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ; ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା କରିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଥିଲା

ଢେଙ୍କାନାଳରେ CBI ର ୮ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ; ଟାଉନ ଥାନା କଲୋନୀ ସାହିରେ ରେଡ୍‌ ବେଳେ ମାଡ଼, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରେ ରେଡ୍‌ ବେଳେ ମାଡ଼, ସକାଳ ୭ଟାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜେରା କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ; ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା କରିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଥିଲା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *