ଆଜି ସକାଳ ୮ଟାରେ ଜୟପୁର, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ୯୨କିମି ଦୂର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ୩.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ।

ଆଜି ସକାଳ ୮ଟାରେ ଜୟପୁର, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ୯୨କିମି ଦୂର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ୩.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *