ଜଳନ୍ଧର ଫଗୱାଡ଼ା ହାଇୱେରେ ସବ ଇନସ୍ପେକ୍ଟରଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧକ୍କା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା

ଜଳନ୍ଧର ଫଗୱାଡ଼ା ହାଇୱେରେ ସବ ଇନସ୍ପେକ୍ଟରଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧକ୍କା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *