ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ବର ଏମ୍‌ସ ଓପିଡି ସେବା, ବାଲେଶ୍ବର ଏମ୍‌ସରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ମିଳିବ ଓପିଡି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା

ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ବର ଏମ୍‌ସ ଓପିଡି ସେବା, ବାଲେଶ୍ବର ଏମ୍‌ସରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ମିଳିବ ଓପିଡି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *