ତାମିଲନାଡୁ କୁନ୍ନୁରରେ ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ : ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା, ବିମାନରେ CDS ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ଥିଲେ, DNA ଟେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ

ତାମିଲନାଡୁ କୁନ୍ନୁରରେ ବାୟୁସେନା ହେଲିକର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା, ବିମାନରେ #CDS ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ଥିଲେ, DNA ଟେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *