ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲା ରହିବ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରି ଖୋଲା ରହିବ- ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ

ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲା ରହିବ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରି ଖୋଲା ରହିବ- ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *