୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ JEE(ମେନ୍) ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ପ୍ରଥମ JEE (ମେନ୍) ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରୁ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ JEE (ମେନ୍) ପରୀକ୍ଷା ମେ ୨୪ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ JEE(ମେନ୍) ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ପ୍ରଥମ JEE (ମେନ୍) ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରୁ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ JEE (ମେନ୍) ପରୀକ୍ଷା ମେ ୨୪ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *