ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ । ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ନେଇ ରୋମାନିଆ ବାହାରିଲା C-17 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ । ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ ଓ ରୋମାନିଆ ଯିବ ଆଉ ୩ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ।

ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ । ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ନେଇ ରୋମାନିଆ ବାହାରିଲା C-17 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ । ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ ଓ ରୋମାନିଆ ଯିବ ଆଉ ୩ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *