ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ। ୨୧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୨ ତାରିଖରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ୨୨ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ।

ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ। ୨୧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୨ ତାରିଖରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ୨୨ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *