ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସେନ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରଲୋକ, ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ । ଯାଦୁକରୀ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣ । ଟେଷ୍ଟରେ ନେଇଛନ୍ତି ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୭୦୮ଟି ୱିକେଟ୍ । ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ନେଇଛନ୍ତି ୨୯୩ଟି ୱିକେଟ୍ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସେନ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରଲୋକ, ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ । ଯାଦୁକରୀ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣ । ଟେଷ୍ଟରେ ନେଇଛନ୍ତି ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୭୦୮ଟି ୱିକେଟ୍ । ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ନେଇଛନ୍ତି ୨୯୩ଟି ୱିକେଟ୍ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *