ନନ୍ଦନକାନନରେ ୨ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ପଶିବାରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ | ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ପଟ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲେ ହାତୀ । ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି | ନନ୍ଦନକାନନ ଏବଂ ଚନ୍ଦକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ |

ନନ୍ଦନକାନନରେ ୨ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ପଶିବାରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ | ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ପଟ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲେ ହାତୀ । ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି | ନନ୍ଦନକାନନ ଏବଂ ଚନ୍ଦକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *