BCCI ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କୋରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିକୁ କୋରୋନା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା ।

BCCI ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କୋରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିକୁ କୋରୋନା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *