ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗଣତି : ୫୦୧ଟି ଆସନରେ ବିଜେଡି ଆଗୁଆ | ବିଜେପି ୩୬ ଓ କଂଗ୍ରେସ ୧୫ ସିଟରେ ଆଗୁଆ , ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୧୯ଟି ସିଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି |

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗଣତି : ୫୦୧ଟି ଆସନରେ ବିଜେଡି ଆଗୁଆ | ବିଜେପି ୩୬ ଓ କଂଗ୍ରେସ ୧୫ ସିଟରେ ଆଗୁଆ , ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୧୯ଟି ସିଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *