ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ବୋହୂ ଅପର୍ଣ୍ଣା | ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ | ୨୦୧୭ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ SP ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ି ବିଜେପିର ରୀତା ବହୁଗୁଣା ଯୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଥିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା

ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ବୋହୂ ଅପର୍ଣ୍ଣା | ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ | ୨୦୧୭ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ SP ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ି ବିଜେପିର ରୀତା ବହୁଗୁଣା ଯୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଥିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *