ଆସନ୍ତା ୨୨ ନୁହେଁ, ୨୩ ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିବେ BJP ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦିନଟିଏ ଘୁଞ୍ଚିଛି: ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା |

ଆସନ୍ତା ୨୨ ନୁହେଁ, ୨୩ ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିବେ BJP ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦିନଟିଏ ଘୁଞ୍ଚିଛି: ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *